МЕЖДУНАРОДЕН ЦЕНТЪР " ТАЛАНТИ НА ХХІ ВЕК" 

­­­­­­

II Международен творчески театрален пленер

02.07.2022-09.07.2022 БЪЛГАРИЯ, БАЛЧИК

● представяне на творчески идеи
● голямо количество ценна информация
● различни майсторски класове, авторски обучения, флашмобове от най-добрите специалисти от различни страни
● важна характеристика на този пленер е блиц изпълнението
● гласуване на публиката
● индивидуална работа с всеки участника
● тематични дискотеки
Цели и задачи
● основната цел е да се представят творческите постижения на художествени групи и солисти от различни страни с театрална ориентация:
● привличане на водещи фигури на изкуството и културата отстраните, участващи в пленера, към научна работа, тяхното интегриране в международния творчески процес.
● създаване на здравословен дух на съревнование между художествени групи и даровити хора,
● популяризиране на националните училища в театралното направление на творчеството
● създаване на условия за професионална комуникация в съвместни творчески проекти,
● подобряване на естетическото ниво на творческите продукти,
● продуктивен обмен на творчески опит,
● подобряване на здравето
Участници в пленера
● театрални групи и солисти от различни направления: драматични театри, модни театри, музикални, народни и пластични театри, танцови театри и др.
● Възраст на участниците -неограничена.
Изисквания към програмата
● Театрите представят сценична творба с композиционно завършен сюжет, не по-дълъг 30 МИНУТИ
● За Модните Театри -в допълнение към показването на представления и други драматични, пластични, музикални шоута, базирани на демонстрация на авторски колекции дрехи, е възможно стандартно модно шоу (до 4 колекции).
Експертен съвет на пленера
● Съставът на експертния съвет се формира от известни поканени специалисти в различни области. Списъкът с експерти и поканени гости се формира от организационния комитет въз основа на получените заявления от участниците.
Праваи задълженияна участниците напленера
● Предоставянетона специално оборудване (пиротехника, допълнителни светлинни ефекти и др.) се извършва от участниците самостоятелно и по договаряне с Организационния комитет.
● Всеки участник в пленера носипълната отговорност за безопасността на оборудването, използвано по време на пленерните събития.
● Забранява се аудио и видео запис на творчески пленерни събития без разрешението на организаторите.
Критерии за оценяване
● Художествено нивона представлението, презентации: съответствиена музиката, пластични изразни средства, съдържание, цялостност на композицията, единна концепция,в съответствие с възрасттана изпълнителите.
● Изпълнителски умения: ниво наподготовка, техника на изпълнение, актьорска изразителност
● Сценичен костюм и сценография
● За Модните театри-дизайн на костюми, концепция и естетика на колекцията.
Награждаване
● Победителите в творческия пленер се награждават с оригинални дипломи и сувенири, получават постоянен официален статут на лауреатна международния творчески пленер
● Участниците в пленера се награждават със сертификати и сувенири.Също така участниците впленера получават сертификати на участници в майсторски класове.
Описание на организацията на пленерните събития
Участниците в пленера, творческитеекипи и солисти от различнитетеатрални жанрове са разделени на подгрупи от 20-30 души за участие в майсторските класове. Творческите работилници, обучения, репетиции. Програмата и графикът на всички пленерни събития е изготвен, като по този начин всеки участник в пленеране остава без внимание и има възможност да участва във всички пленерни събития.

За всеки участник е гарантиран индивидуален подход, поради особеността на провеждането на творчески обученияи театрални работилници (на такива обучения и уъркшопи винаги има индивидуална работа с участника).
Отличителна особеност на такъв творчески пленер е възможността на всеки колектив или солист да представи напълно спектакъла си на експертния съвет поотношение на време. По правило такива изпълнения продължават до 30 минути.След представянето на всички творчески произведения, спектакли, експертният съвет избира най-добрите моменти от творческите презентации на колективитеи солистите, след което режисьорът на пленера сглобява тези епизоди в общо блиц представление или театрален концерт, който след обобщена репетиция се представя на публиката в края на пленера.За да участвате в творческия театрален пленер, трябва да подадете заявление до организационния комитет до 10.05.2022r.включително.
Такса за участие: 80 евро на участник
Общи условия Формулярът за кандидатстване за участие се попълва тук
Приемане на заявления до 10.05.2022г
Приемът на заявления е отворен !!!Слуга Мельпомены

Обработка видео...

VIBER/WhatsApp: +359895112614 (русский язык)