МЕЖДУНАРОДЕН ЦЕНТЪР " ТАЛАНТИ НА ХХІ ВЕК" 

­­­­­­

II Международен конкурс«TALENTS OF THE 21 CENTURY-DANCE»

03.07.2022-06.07.2022 БЪЛГАРИЯ, БАЛЧИК

1.Цел на състезанието:
• създаване на платформа за творческа комуникация, за установяване и укрепване на приятелски връзки с таланти от различни страни по света, активиране на културния обмен;
• насърчаване на интеграцията на световните музикални култури и обогатяване на репертоара на хореографското изкуство;
• развитие на традициитена националните музикални култури;
2.Номинации и изисквания на програмата
o Народни танци-в номинациятасе състезават танците на народите по света.
o Стилизиран народен танц-в номинациятасе състезаватизпълнения, в които се използват предимно народна хореография, както и хореография на други танцови стилове и направления.
o Съвременен естраден танц-в номинацията се състезават както сюжетни, така и не сюжетни номера. Позволено е да се комбинират няколко модерни стила в еднапостановка.
o Street dance show-в номинацията се състезаватизпълнения, които представят следнитестилове: хип-хоп, диско, техно, тектоник, , LA-style, Jazz-funk, С-walk, Breakdance, Popping, Locking, Vogue, Waaking и другимодерни тенденции.
o Ориенталски танц-в номинацията сесъстезават номера, които представят всички направления на ориенталските танци.o Бални танци-в тази номинация могат да участват само отборни представления (от 4 или повече души), базирани на бална хореография.
o Contemporary, Модерн, Джаз–Тези танцови стилове се състезават в номинацията: модерн,джаз-модерн, сontemporary, афро-джаз, съвременен джаз.
o Категория свободни танци-в тази категория няма стилови ограничения. Допуска се участие на различни възрастови групи в един танц.
o Естрадно и цирково шоу-сценични представления, които съдържат елементи от цирковото изкуство -акробатика, гимнастика, жонглиране, пантомима, клоунада и др. се състезават в номинацията.
o Класика, Деми класика -в номинациятасе състезаватномера, базирани на класическа та хореография. Елементите като цяло оставаткакто в класическия балет, но те могат да бъдат модифицирани и да се различават значително от класическите канони.
o Хореографските колективи представят на състезанието програма от 2 номера в една номинация (до 4 минути всяка!).Номерата и изпълненията във всяка възрастова категория не се сравняват помежду си, техниката и уменията се оценяват според избрания стил.
3.Възрастови категории
1-ва категория baby-3-6 години
2-ра атегория -от 7 до 9 годинивключително
3-та категория -от 10 до 12 години включително
4-та категория -от 13 до 14 години включително
5-та категория-от 15 до 18 години включително
6 –та категория -от 19 до 25 години включително
7-ма категория -от 26 години и повече
8-ма категория (смесена) -могат да се създават творчески екипи отразлични възрастови групи.
4.Регламент
Обявяването на резултатите от състезанието и награждаването на всички участници в състезанието се извършва по време на гала концерта на церемонията по Тържественото закриване. Преди гала концерта не се издават Дипломи и не се обявяват резултатите. Дипломи и награди няма да бъдат изпращани на участниците след състезанието. В гала-концерта на церемонията по закриването ще участват лауреати от всяка номинация по избор на журито.
5.Жури
Състои се от 3 опитни хореографи, назначени от организаторите.
6.Награди
ГРАНД ПРИ -златна статуетка за най-добрия отбор
• За всяка категория са предоставениследните награди (местата могат да бъдат дублирани):
• I място-Златна диплома, II място -Сребърна диплома,III място-Бронзова диплома.
• Всички останали отбори получават грамота за участие в състезанието
7. Програма:
3.07 -състезателна програма
4.07 -майсторски клас
5.07 -екскурзия по график в ботаническата градина
6.07 –галаконцерт и награждаване.
8.Такса за участие: 15 евро на участник
9. Общи условия Формулярът за кандидатстване за участие се попълва ТУК
Приемане на заявления до 10.06.2022г
Приемът на заявления е отворен !!!!